Një ngjarje e rèndë ka tronditur opinionin publik pasditen e djeshme ku u raportua se një 37-vjeçar, i identifikuar si Rodolf Merolli, është vënë në pranga pasi dyshohet se ka abuzuar sèksualisht me vajzën e tij 18-vjeçe. Fax News ka zhvilluar një intervistë ekskluzive me 18-vjeçaren, e cila ka treguar të gjithë ngjarjen, sesi ka rënë pre e ngacmimeve të të atit, i cili në ditën e ngjarjes ka qenë dhe nën efektin e lëndëve narkotike.

“Shkova ta takoja babin në shtëpi, por ai nuk ishte aty. Isha me shokun dhe shoqen time të ngushtë. Ndenja në shtëpi me shoqen time të ngushtë deri në orën 22:00 deri në momentin që ai erdhi në shtëpi. Kishim marrë për të ngrënë po që nuk konsumuam asgjë. Pastaj ai bëri háshash piu,,piva dhe unë. Shtruam për të fjetur dhe në atë moment filloi të fliste përçart”, tregon fillimisht vajza e re.

“Fillonte duke me folur e me treguar dëshirat e tij ku dëshira e tij ishte që të kryente marëdhënie me mua.Kemi biseduar për gjëra të tjera po jo kaq personale dhe normalisht mua nuk me kanë interesuar dhe nuk duhet të mi thoshte fare mua. Jam treguar shumë e qetë duke i thënë që të flisnim nesër sepse kisha shumë frikë. Po flisja me shoqen time të ngushtë dhe i thashë që nuk isha mirë”, tregon më tej vajza, ndërsa shton se i ati nuk ka tentuar që ta prekë.

Vajza tregon se i ati i kishte thënë se ndjenjat nuk komandohen, ndërsa shton se ka kërkuar ndihmë nga shoqja e saj e ngushtë, në mënyrë që të largohej nga banesa.

“Nisi bisedat +18, më tha që kam një dëshirë ma plotëso, i tash çfarë po thua se je tapë. Pastaj i thashë çfarë po thua? Ai tha që dua ta bëj njëherë me ty. Po, tha që më ka evlat por ndjenjat nuk komandohen, thjesht provoje njëherë se do të çmend. Më pas nuk po duroja më dhe i thashë shoqes time të ngushtë, që të vinte shoku im i ngushtë të më merrte, ndërkohë nuk kisha mundësi të dilja se të gjitha dyert ishin mbyllur. Isha shumë e frikësuar, vetëm u tregova e qetë, nuk u bëra agresive. Më pas më ka marrë shoqja ime në telefon dhe tha hajde se jemi në punë, por nuk jam në punë, doja të shpëtoja që aty”, thotë e reja, ndërsa tregon se dhuna nga babai i saj ka qenë e vazhdueshme.

“Që kur kam lindur.., shkoja në shkollë me kripë dhe me qepë, për shkak të dhunës. Kam kërkuar psikolog dhe nuk ma kanë mundësuar, sepse ky është shteti ynë, ndërkohë e kam kërkuar ta kem sepse kam nevojë. Psikologun dhe avokatin sepse nuk kam mundësi ti paguaj, kaq kërkoj nga shteti”, shprehet vajza.

A serious incident shocked the public yesterday afternoon when it was reported that a 37-year-old man, identified as Rodolf Merolli, has been handcuffed after allegedly sexually abusing his 18-year-old daughter. Fax News conducted an exclusive interview with the 18-year-old, who told the whole story, how she fell prey to the harassment of her father, who on the day of the event was also under the influence of narcotics.

“I went to see my father at home, but he was not there. I was with my close friend. I stayed home with my close friend until 22:00 until the moment he came home. We had taken food if we didn’t consume anything. Then he made a drink, and I drank. We lay down to sleep and at that moment he started talking nonsense “, the young girl initially says.

“He started talking to me and showing me his desires where his desire was to have a relationship with me. We talked about other things but not so personal and normally I was not interested and he should not tell me at all. I was very calm telling her to talk to me tomorrow because I was so scared. I was talking to my close friend and I told her that I was not well “, the girl further says, while adding that her father did not try to touch her.

The girl tells that her father had told her that her feelings were not commanding, while adding that she had asked for help from her close friend, in order to leave the apartment.

“He started talking +18, he told me that I have a wish, fulfill it, and now what are you saying that you are a cork. Then I said what are you saying? He said he wanted to do it with you once. Yeah Al that sounds pretty crap to me, Looks like BT aint for me either. Then I couldn’t stand it anymore and I told my close friend that my close friend was coming to pick me up, while I couldn’t afford to go out because all the doors were closed. I was very scared, I just calmed down, I didn’t get aggressive. Then my friend called me and said come on, we are at work, but I am not at work, I wanted to get out of there “, says the young woman, while showing that the violence from her father has been constant.

“Ever since I was born …, I went to school with salt and onions, because of the violence. I asked for a psychologist and they did not allow me, because this is our state, while I asked for it because I need it. The psychologist and the lawyer because I can’t afford to pay them, that’s what I ask from the state “, the girl says.