Monika Kryemadhi është kthyer në amvisë gjatë ditëve të karantimit në shtëpi për shkak të izolimit.Kryetarja e LSI është kthyer në kuzhinë, madje ka publikuar edhe video ndërsa bën pompa gjatë gatimit.

Por si është marrëdhënia e saj me bashkëshortin Ilir Meta tani që duhet ta kalojnë gjithë kohën të izoluar së bashku.

Kryemadhi rrëfeu se gjatë këtyre ditëve nuk janë grindur por midis tyre ka pasur dashuria.

Por hodhi poshtë planet për një fëmijë të katërt duke u shprehur se për shkak të një operacioni nuk mund të lindë më, por i gëzohet 3 fëmijëve që kanë.

“Për hir të vërtetës ka plasur dashuria e madhe me Ilir, nuk kemi mundësi për fëmijë të katërt. Mbas operacionit vitin e kaluar nuk kam mundësi për fëmijë të tjerë dhe i gëzohem 3 fëmijëve që kam dhe i lutem zotit të kenë jetë dhe të bëhen të pavaur”- tha ajo në një lidhje me Skype në emisionin “Ftesë në 5”.

Ndërsa tregoi si e kalon pasditen me Presidentin: “Pimë nga një teke raki me hudhra të njoma dhe pak ullinj mbasdite, përdorim pak djath kackavall. Para se ta përdorim djathin e fus në ujë të nxehtë. Deri tani kam kuptur që jeta jonë në shtëpi ka qenë hotel.”Monika Kryemadhi shtoi se qëndrim në shtëpi ka pasur ndikim të mirë tek fëmijët e tyre.

“Mendoj që ka një ndikim pozitiv tek fëmijët sepse nuk janë të vegjël por të rritur për shkak të jetës së tyre të kufizuar kanë mungesë informacioni por ndihen edhe të tërhqehur dhe kjo ka qenë e nevojshme. Me Borën flet shumë edhe për shkak të profesioneve,”- u shpreh ajo.

Monika Kryemadhi has returned home during her quarantine days due to isolation. The SMI leader has returned to the kitchen, even publishing videos while pumping while cooking.

But how is her relationship with her husband Ilir Meta now having to spend all their time together.

The chief confessed that during these days they had not quarreled but that there was love between them.

But she rejected plans for a fourth child, saying that due to an operation she could no longer give birth, but rejoiced at having 3 children.

“For the sake of truth, great love with Ilir has burst, we have no opportunity for a fourth child. After surgery last year I have no opportunity for other children and I am happy for the 3 children I have and I pray to God to have a life and become independent “- she said in a Skype link on” Invitation 5 “.

As he describes how he spends the afternoon with the President: “We drink a single brandy of raw garlic and a few olives in the afternoon, use a little kackavall cheese. Before using the cheese put in hot water. So far I have realized that our home life has been a hotel. ”Monika Kryemadhi added that staying at home has had a good impact on their children.

“I think it has a positive impact on children because they are not young but adults because of their limited lives they lack information but they also feel withdrawn and this has been necessary. She talks a lot with Bora because of the professions, ”she said.