Është vërtetuar shkencërisht se truri ka nevojë për trainim për të qëndruar në gjendje të mirë. Zgjidhja e enigmave është një mënyrë argëtuese për ta bërë trurin tuaj të mendojë jashtë kutisë ose të lodhet duke u përpjekur.

Ne kemi përgatitur një enigmë që ju ndihmon ta stërvisni trurin tuaj.

Shportë me dardha

Ka katër dardha në një shportë dhe 4 persona në një dhomë. Çdo person mori nga një dardhë dhe në fund sërish mbetet një në shportë. Si ka mundësi të ndodhë kjo gjë?

Nëse nuk arrini ta gjeni dot, përgjigjen e keni më poshtë:

Personi i fundit mori dardhën së bashku me shportën.

It has been scientifically proven that the brain needs training to stay in good shape. Solving puzzles is a fun way to get your brain to think outside the box or get tired of trying.

We have prepared an enigma that helps you train your brain.

Pear basket

There are four pears in a basket and 4 people in one room. Each person took a pear and at the end there is still one in the basket. How is this possible?

If you can’t find it, you have the answer below:

The last person took the pear along with the basket.