Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha shprehet i bindur se në 26 prill ai do të jetë kryeministër i shqiptarëve.

I pyetur nga gazetarja Nisida Tufa, nëse do ta pranojë rezultatin e zgjedhjeve në qoftë se shqiptarët i japin mandatin e tretë Edi Ramës, Basha u shpreh se: “Më 25 prill do të ketë vetëm një rezultat, një plebishit popullor për të larguar të keqen. 85% e shqiptarëve kërkojnë ndryshim, 70% mendojnë se ekonomia është në gjendje shumë të keqe, 52 % mendojnë se Shqipëria ka shpresë me Lulzim Bashën kryeministër”.

Pyetje: Në 26 prill e shihni veten kryeministër?

Basha: Nuk ka fije dyshimi që për të korrigjuar këto dështime, për të vendosur vendin në shinat e normalitetit, për të realizuar programin tonë që do të ndihmojë të gjithë shqiptarët, Lulzim Basha me votën e tyre do të jetë kryeministri i të gjithë shqiptarëve.

Pyetje: Do ta linit drejtimin e PD nëse nuk fitoni?

Basha: Është gabimi më i madh që ta shohim këtë si një lojë me porta të vogla. Hallet e shqiptarëve janë papunësia etj. Padiskutim që shqiptarët në 25 pill shqiptarët do zgjedhin ndryshimin dhe opozita e bashkuar do të fitojë.

The leader of the Democratic Party, Lulzim Basha, is convinced that on April 26 he will be the prime minister of the Albanians.

Asked by journalist Nisida Tufa if he would accept the election result if the Albanians give Edi Rama a third term, Basha said: “On April 25, there will be only one result, a popular plebiscite to remove evil. . “85% of Albanians demand change, 70% think that the economy is in a very bad state, 52% think that Albania has hope with Lulzim Basha as prime minister.”

Question: Do you see yourself as Prime Minister on April 26?

Basha: There is no doubt that in order to correct these failures, to put the country on the rails of normalcy, to realize our program that will help all Albanians, Lulzim Basha with their vote will be the prime minister of all Albanians.

Question: Would you leave the DP leadership if you do not win?

Basha: It is the biggest mistake to see this as a game with small gates. The worries of Albanians are unemployment, etc. There is no doubt that the Albanians in the 25 pill, the Albanians will choose change and the united opposition will win.