Në një telekonferencë të Ministrit Grek të Turizmit, Haris Theocharis, me homologen serbe Tatiana Matic, u ra dakord për të nënshkruar një memorandum bashkëpunimi që do të përcaktojë mënyrën e hyrjes së turistëve serbë verën e ardhshme në Greqi.

Sipas deklaratës të lëshuar nga Ministria Serbe e Turizmit, është rënë dakord që certifikata e vaksinimit të jepet nga autoritetet shëndetësore kompetente në Serbi.

Në mënyrë të veçantë, është raportuar se nga 1 maji deri më 1 tetor, të gjithë shtetasit serbë do të jenë në gjendje të vizitojnë Greqinë nëse kanë një certifikatë vaksinimi me vete.

Ata që nuk kanë certifikatën përkatëse do të mund të hyjnë në Greqi vetëm duke treguar një test negativ PCR ose test antigjeni. I njëjti regjim do të zbatohet dhe për grekët që vizitojnë Serbinë.

“Hapja e kufijve të Greqisë për qytetarët tanë gjatë verës do të jetë një imazh simbolik i normalizimit të plotë të jetës sonë dhe është një konfirmim i miqësisë së thellë dhe të vërtetë dhe marrëdhënieve të shkëlqyera bilaterale midis Serbisë dhe Greqisë,” tha Tatiana Matic pas përfundimit të telekonferencës me Ministrin e Turizmit Haris Theocharis.

At a teleconference by Greek Tourism Minister Haris Theocharis with Serbian counterpart Tatiana Matic, it was agreed to sign a co-operation memorandum that will set out how Serbian tourists will enter Greece next summer.

According to a statement issued by the Serbian Ministry of Tourism, it has been agreed that the vaccination certificate will be issued by the competent health authorities in Serbia.

Specifically, it has been reported that from 1 May to 1 October, all Serbian citizens will be able to visit Greece if they have a vaccination certificate with them.

Those who do not have the relevant certificate will be able to enter Greece only by showing a negative PCR test or antigen test. The same regime will apply to Greeks visiting Serbia.

“The opening of the borders of Greece to our citizens during the summer will be a symbolic image of the complete normalization of our lives and is a confirmation of the deep and true friendship and excellent bilateral relations between Serbia and Greece,” said Tatiana Matic after completion of the teleconference with Tourism Minister Haris Theocharis.