Reagimi i Edi Ramës

MIQ QË JENI NË GREQI ME LEJE 90 DITORE! QEVERIA GREKE NUK DO T’JU PENALIZOJË PËR SHKELJE TË PAVULLNETSHME TË AFATIT SI PASOJË E MBYLLJES SË KUFIRIT!

KUFIRI ËSHTË I MBYLLUR PRANDAJ QËNDRONI PA LËVIZUR, MBRONI VETEN DHE FAMILJET TUAJA

Edi Rama’s reaction

FRIENDS WHERE YOU ARE IN GREECE WITH 90 DAY PERMISSIONS! GREEK GOVERNMENT WILL NOT PENALIZE FOR INVOLVED TERMS OF VIOLATION AS A CONSEQUENCE OF BORDER CLOSING!

THE BORDER IS CLOSED, SO STOP MOVING, PROTECT YOURSELF AND FAMILIES.