Një fshat në të cilin prej 10 vitesh lindnin vetëm foshnje të gjinisë femërore, më në fund ka qenë dëshmitar i lindjes së një djali.

Fshati i Miejsce Odrzańskie në jug të Polonisë, që ka një popullsi prej 300 banorësh, u bë i famshëm kur kryeplaku ofroi shpërblim për çiftin e parë që do të sillte në jetë një djalë.

Tani, pas 10 muajsh, më në fund lindi një djalë. Kryeplaku tha për “The First News”: “Është lajm i mrekullueshëm, sidomos në këto kohë koronavirusi. Çdo lindje është e veçantë, por kjo na jep shpresë për të ardhmen. Bartek (emri i vogëlushit) nuk është thjesht një djalë, por një djalë nga Miejsce Odrzańskie”.

Fshati polak është shumë i vogël dhe ka pasur rënie të vazhdueshme të popullsisë, pasi vajzat e reja largoheshin për të gjetur partnerë dhe të krijonin familje.

Autoritetet e fshatit me një rrugë dhe rreth 300 banorë nuk japin dot asnjë shpjegim se pse nuk ka pasur asnjë lindje djali që nga viti 2010.

A village in which only female females have been born for 10 years has finally witnessed the birth of a son.

The village of Miejsce Odrzańskie in southern Poland, which has a population of 300, became famous when the mayor offered a reward for the first couple to give birth to a son.

Now, after 10 months, a son has finally been born. The chief executive told The First News: “It’s great news, especially in these times of coronavirus. Every birth is special, but it gives us hope for the future. Bartek (the baby’s name) is not just a boy, but a boy from Miejsce Odrzańskie.

The Polish village is very small and there has been a steady decline in population as young girls leave to find partners and start families.

The village authorities with one street and about 300 residents cannot give any explanation as to why the boy has not had any births since 2010.