12 të arrestuar dhe 6 të shpallur në kërkim, është bilanci i një operacioni të ndërmarrë nga Policia e Tiranës në bashkëpunim me prokurorinë, në kuadër të goditjes së një grupi që merrej me trafikun e drogës.

Gjatë operacioni policor të koduar “Parku” është bërë ndalimi i shtetasve:

Deivid Shuaipi, Farjon Palushi, Jurgen Halitaj, Ismail Gurra, Denard Buci, Josif Ceka, Oltion Doku, F. S(i mitur), L. D(i mitur), Fabian Pitani, Doris Murati dhe A. Ll.

Si dhe janë shpallur në kërkim shtetasit:

Arnaldo Çiçaj, Ergest Mema, Frenkli Sorra, Redi Palushi, Aleksandro Maliqaj dhe R. D.

Këta shtetas merreshin me shitjen dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike në zonën e ish-Parkut, në rrugën “Ndre Mjeda” dhe “Frosina Plaku”. Gjatë kësaj periudhe sipas policisë janë sekuestruar sasi me lëndë narkotike dhe shuma të ardhura nga shitja e lëndëve narkotike.

Njoftimi i policisë:

Finalizohet pas një hetimi njëvjeçar, operacioni policor “Parku”. Operacioni i zhvilluar nga Komisariati i Policisë Nr. 2, në bashkëpunim me DVP Tiranë dhe Forcën e Posaçme Operacionale në DPPSH, nën drejtimin e Prokurorisë. Vihen në pranga 12 persona dhe shpallen në kërkim 6 persona të tjerë të përfshirë në veprimtarinë kriminale të shpërndarjes së lëndëve narkotike.

Nga ana e Komisariatit të Policisë Nr. 2 Tiranë, mbi bazën e ankesave të banorëve të zonës së ish-parkut, të cilët shprehnin shqetësimin se ushtrohej aktivitet kriminal në tregtimin e lëndëve narkotike në këtë zonë, me marrjen e informacionit nga strukturat e Hetimit të Komisariatit Policisë Nr. 2 Tiranë, është organizuar puna për dokumentimin ligjor të kësaj veprimtare kriminale dhe në bashkëpunim me Prokurorinë është regjistruar procedimin penal për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” dhe “Shkatërrim i pronës me zjarr”.

Pas një viti hetimesh të kryera nga strukturat hetimore të Komisariatit të Policisë Nr. 2, në bashkëpunim me Sektorin për Narkotikët në DVP Tiranë dhe Forcën e Posaçme Operacionale në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, nën drejtimin e Prokurorisë pranë Gjykatës Shkallës së Parë Tiranë, bazuar në provat e grumbulluara, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar “Parku”, në kuadër të të cilit u bë ekzekutimi i urdhrave të ndalimit ndaj shtetasve:

D. Sh., 26 vjeç, për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” dhe “Shkatërrimi i pronës me zjarr”; F. P., 27 vjeç, J. H., 19 vjeç, I. G., 26 vjeç, D. B., 20 vjeç, J. C., 20 vjeç, O. D., 19 vjeç, F. S., 17 vjeç, L. D., 17 vjeç, F. P., 22 vjeç dhe D. M., 23 vjeç, për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” kryer në bashkëpunim; A. Ll., 26 vjeç, për veprën penale “Moskallëzim krimi”.

Po në kuadër të procedimit penal janë shpallur në kërkim shtetasit:

A. Ç., 27 vjeç, për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” dhe “Shkatërrimi i pronës me zjarr”; E. M., 22 vjeç, R. P., 25 vjeç dhe A. M., 19 vjeç, për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” kryer në bashkëpunim; F. S., 27 vjeç, për veprat penale “Përkrahja e autorit të krimit” dhe “Moskallëzim krimi”; R. D., 21 vjeç, për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” kryer në bashkëpunim dhe “Moskallëzim krimi”.

Nga veprimet hetimore të kryera ka rezultuar se shtetasit D. Sh. (i ndaluar) dhe A. Ç. (i shpallur në kërkim), në bashkëpunim me njëri-tjetrin, më datë 06.04.2021, në rrugën “Ndre Mjeda”, i kanë djegur 2 automjete shtetasit Sh. K.

Gjithashtu, po në kuadër të këtij procedimi penal, më datë 16.02.2021 është finalizuar operacioni “KONTAKT”, si rezultat i të cilit janë arrestuar 3 shtetas: D. H., A. B. dhe I. P., ndërsa më datë 03.08.2020 është arrestuar shtetasi M. B.

Si rezultat i hetimeve të kryera përgjatë një viti, duke përdorur edhe dronë për vëzhgimin e këtyre personave, është bërë i mundur dokumentimi i veprimtarisë kriminale të 22 shtetasve.

Gjatë kësaj periudhe janë sekuestruar sasi me lëndë narkotike dhe shuma të ardhura nga shitja e lëndëve narkotike. Këta shtetas e zhvillonin aktivitetin e tyre në zonën ish-parkut, në rrugën “Ndre Mjeda” dhe në rrugën “Frosina Plaku”.

Materialet u referuan në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për veprime të mëtejshme.

12 arrested and 6 declared wanted, is the balance of an operation undertaken by the Tirana Police in cooperation with the prosecution, in the framework of the crackdown on a group dealing with drug trafficking.

During the police operation codenamed “Park”, the citizens were detained:

Deivid Shuaipi, Farjon Palushi, Jurgen Halitaj, Ismail Gurra, Denard Buci, Josif Ceka, Oltion Doku, F. S (minor), L. D (minor), Fabian Pitani, Doris Murati and A. Ll.

The following citizens have been declared wanted:

Arnaldo Çiçaj, Ergest Mema, Frenkli Sorra, Redi Palushi, Aleksandro Maliqaj and R. D.

These citizens were engaged in the sale and distribution of narcotics in the area of ​​the former Park, in the street “Ndre Mjeda” and “Frosina Plaku”. During this period, according to the police, quantities of narcotics and amounts of income from the sale of narcotics were seized.

Police notification:

The police operation “Park” is finalized after a one-year investigation. Operation conducted by the Police Commissariat no. 2, in cooperation with the Tirana DVP and the Special Operational Force in the GDPR, under the direction of the Prosecution. 12 people are handcuffed and 6 other people involved in the criminal activity of distributing narcotics are declared wanted.

By the Police Commissariat no. 2 Tirana, based on the complaints of the residents of the former park area, who expressed concern that criminal activity was exercised in the trade of narcotics in this area, by obtaining information from the Investigation structures of the Police Commissariat no. 2 Tirana, the work for the legal documentation of this criminal activity was organized and in cooperation with the Prosecution the criminal proceedings were registered for the criminal offenses “Production and sale of narcotics” and “Destruction of property by fire”.

After a year of investigations carried out by the investigative structures of the Police Commissariat no. 2, in cooperation with the Narcotics Sector in DVP Tirana and the Special Operational Force in the General Directorate of State Police, under the direction of the Prosecution at the Court of First Instance Tirana, based on the evidence gathered, organized and finalized the coded police operation ” Park ”, within which the execution of detention orders against citizens took place:

D. Sh., 26 years old, for the criminal offenses “Production and sale of narcotics” and “Destruction of property by fire”; FP, 27, JH, 19, IG, 26, DB, 20, JC, 20, OD, 19, FS, 17, LD, 17, FP, 22, and DM, 23, for the criminal offense “Production and sale of narcotics” committed in collaboration; A. Ll., 26 years old, for the criminal offense “Failure to report a crime”.

Also in the framework of the criminal proceedings, the citizens have been declared wanted:

A. Ç., 27 years old, for the criminal offenses “Production and sale of narcotics” and “Destruction of property by fire”; E. M., 22 years old, R. P., 25 years old and A. M., 19 years old, for the criminal offense “Production and sale of narcotics” committed in collaboration; F. S., 27 years old, for the criminal offenses “Support of the perpetrator” and “Failure to report a crime”; R. D., 21 years old, for the criminal offenses “Production and sale of narcotics” committed in collaboration and “Failure to report a crime”.

From the investigative actions carried out it has resulted that the citizens D. Sh. (forbidden) and A. Ç. (declared wanted), in cooperation with each other, on 06.04.2021, in “Ndre Mjeda” street, 2 vehicles burned the citizen Sh. K.

Also, in the framework of this criminal proceeding, on 16.02.2021 the operation “CONTACT” was finalized, as a result of which 3 citizens were arrested: D. H., A. B. and I. P., while on 03.08.2020 the citizen M. B. was arrested.

As a result of the investigations carried out during a year, using drones for the observation of these persons, it has become possible to document the criminal activity of 22 citizens.

During this period, quantities of narcotics and amounts of income from the sale of narcotics were seized. These citizens carried out their activity in the former park area, in “Ndre Mjeda” street and in “Frosina Plaku” street.

The materials were referred to the Prosecution at the Court of First Instance Tirana, for further action.