Rezultati i garës presidenciale, mes kandidatit demokrat Joe Biden dhe atij republikan Donald Trump, po bëhet gjithnjë e më i ngushtë. Deri më tani Biden ka një avantazh me 7 vota elektorale kundrejt Trump, ndërkohë që vijon numërimi në disa prej shteteve që do të jenë deçizive.

Presidenti aktual Trump ka fituar shtetin e Teksasit në sondazhet e fundit, duke arritur të sigurojë edhe 38 vota të tjera. Me këtë fitore të radhës të projektuar nga CNN, Trump shkon në kuotën e 213 votave elektorale përballë Biden që ka 220 të tilla, dhe është duke udhëhequr me një rezultat të ngushtë.

Secili prej kandidatëve që arrin 270 vota elektorale, do të jetë praktikisht dhe fituesi i zgjedhjeve.

Rezultati pritet të vendoset në shtetet e fundit që kanë mbetur ende pa një shifër përfundimtare, pra në shtetet e: Arizona, Nevada, Wiscoins, Michigan, Pennysylvania, Karolina e Veriut, Georgia, Alaska dhe Maine.

Shtetet ku janë numëruar shumica e votave:

Florida janë numëruar 96% të votave, Trump 51.2%, Biden 47.8%

Në Washington janë numëruar 87% e votave, kryeson Biden me 60.9%

Në California janë numëruar 62% e votave, udhëheq Biden me 68.1%

Në Louisiana janë numëruar 87% e votave, kryeson Trump me 61.4%

Në Pennsylvania janë numëruar 61% e votave, kryeson Trump me 56.9%

Në Colorado janë numëruar 86% e votave, kryeson Biden me 56.3%

Në Arkansas janë numëruar 93% të votave, kryeson Trump me 62.7%

Në Illinois janë numëruar 64% e votave, udhëheq Biden me 55.7%

Në Michigan janë numëruar 54% e votave, kryeson Trump me 54%

Në Arizona janë numëruar 76% e votave, udhëheq Biden me 53.6%

Në New York janë numëruar 82% e votave, udhëheq Biden me 58.6%

Në Oklahoma janë numëruar 95% e votave, udhëheq Trump me 65.4%

Në Tennessee janë numëruar 99% e votave, kryeson Trump me 61.1%

Në Georgia janë numëruar 81% e votave, kryeson Trump me 53%

Në Kansas janë numëruar 86% e votave, udhëheq Trump me 56.2%

Në Karolinën e Veriut janë numëruar 95% e votave, kryeson Trump me 50.1%

Në Vermont janë numëruar 92% e votave, kryeson Biden me 65.3%

Në Ohio deri më tani janë numëruar 89% e votave, kryeson Trump me 53.3%

Në Virginia janë numëruar 80% të votave, Trump udhëheq Biden me 49%

Në Indiana janë numëruar 80% e votave, kryeson Trump me 59.1%

Në Kentucky janë numëruar 96% e votave, kryeson Trump me 62.7%

Në Texas janë numëruar 91% e votave, Trump udhëheq me 52.3%

Si Biden ashtu edhe Trump kanë reaguar pas zgjedhjeve, duke u shprehur optimist në fitoret e tyre. I pari që reagoi ishte Biden, i cili foli nga shteti i Delaware para mbështetësve të tij. I shoqëruar nga bashkëshortja e tij, Biden u shpreh optimist duke thënë se janë në rrugën e duhur për të fituar zgjedhjet.

“Mirëmbrëma Delaueire. Durimi juaj është për të duruar, por nuk e prisja të shkonte gjatë. Ne ndihemi mirë për atë ku jemi. Ne jemi në rrugën për të fituar zgjedhjet. Duhet të kemi durim, çdo votë duhet të numërohet.

Por ne jemi optimistë aty ku jemi, duket se kemi fituar në Arizona, kemi lajme të mira në Xhorxhia, jemi optimist për Usiconin dhe Miliuen. Ne do të fitojmë në Pensilvani. Jam optimist për rezultatin e dua t’ju përgëzoj të gjithëve”, tha Biden.

Pas deklaratës për shtyp që bëri kandidati demokrat, Joe Biden ka ardhur edhe reagimi i presidentit Donald Trump. Trump ka preferuar që reagimin e tij të parë pas votimit në SHBA ta bëjë me anë të një postimi në Twitter.

“Unë do të bëj një deklaratë për shtyp sonte. Një fitorë e madhe”- shkruan Trump në Twitter.

Presidenti amerikan, Donald Trump përmes një postimi të mëvonshëm në Twitter ka shkruar se po ekzistojnë parregullsi në zgjedhje.

Përmes një postimi në rrjetin social Twitter, ai ka pretenduar fitore të madhe, ndërsa shton se disa persona kanë dashur të votojnë pas kohës së lejuar të zgjedhjeve.

“Ne jemi përpara, mirëpo ata po tentojnë të vjedhin zgjedhjet. Nuk do t’i lejojmë kurrë ta bëjnë këtë gjë. Votat nuk mund të dorëzohen pasi votimet të mbyllen”, ka thënë ai.

Por Twitter ka vendosur që të bllokojë postimin e Trump, duke i vendosur një etiketë të diskutueshme lidhur me përmbajtjen e tij, dhe duke mos e lejuar presidentin që ta shpërndajë atë në Facebook, apo të shpërndahet nga të tjerë persona.

Në një deklaratë lidhur me këtë, Twitter tha, “Ne vendosëm një paralajmërim në një Tëeet nga @realDonaldTrump për një postim potencialisht mashtrues në lidhje me zgjedhjet. Ky veprim është në përputhje me politikën tonë të Integritetit Qytetar.”

Vazhdimisht Twitter ka vendosur që të bllokojë postime të Trump, me pretendimin se ato mund të nxisin trazira në SHBA, duke qenë se janë të pavërteta.

The outcome of the presidential race, between Democratic candidate Joe Biden and Republican Donald Trump, is getting closer and closer. So far Biden has an advantage with 7 electoral votes against Trump, while the counting continues in some of the states that will be decisive.

Incumbent President Trump has won the state of Texas in recent polls, securing another 38 votes. With this next victory projected by CNN, Trump goes to the quota of 213 electoral votes against Biden who has 220 such, and is leading by a narrow result.

Each of the candidates who reaches 270 electoral votes, will practically be the winner of the election.

The result is expected to be decided in the last states that are still left without a final figure, namely the states of: Arizona, Nevada, Wiscoins, Michigan, Pennysylvania, North Carolina, Georgia, Alaska and Maine.

Countries where the majority of votes are counted:

Florida counted 96% of the vote, Trump 51.2%, Biden 47.8%

In Washington, 87% of the votes were counted, Biden leads with 60.9%

In California, 62% of the votes were counted, Biden leads with 68.1%

In Louisiana 87% of the votes were counted, Trump leads with 61.4%

In Pennsylvania 61% of the votes were counted, Trump leads with 56.9%

In Colorado, 86% of the votes were counted, Biden leads with 56.3%

In Arkansas 93% of the votes were counted, Trump leads with 62.7%

In Illinois 64% of the votes were counted, Biden leads with 55.7%

In Michigan 54% of the votes were counted, Trump leads with 54%

In Arizona 76% of the votes were counted, Biden leads with 53.6%

In New York 82% of the votes were counted, Biden leads with 58.6%

In Oklahoma 95% of the votes were counted, Trump leads with 65.4%

In Tennessee 99% of the votes were counted, Trump leads with 61.1%

In Georgia, 81% of the votes were counted, Trump leads with 53%

86% of votes counted in Kansas, Trump leads with 56.2%

In North Carolina 95% of the votes were counted, Trump leads with 50.1%

In Vermont 92% of the votes were counted, Biden leads with 65.3%

In Ohio 89% of the votes have been counted so far, Trump leads with 53.3%

In Virginia 80% of the votes were counted, Trump leads Biden with 49%

In Indiana 80% of the votes were counted, Trump leads with 59.1%

In Kentucky 96% of the votes were counted, Trump leads with 62.7%

In Texas 91% of the votes were counted, Trump leads with 52.3%

Both Biden and Trump have reacted after the election, expressing optimism in their victories. The first to react was Biden, who spoke from the state of Delaware to his supporters. Accompanied by his wife, Biden expressed optimism saying they are on track to win the election.

“Good evening Delaueire. Your patience is to be patient, but I did not expect it to go long. We feel good about where we are. We are on the way to winning the election. We have to be patient, every vote has to be counted.

But we are optimistic where we are, we seem to have won in Arizona, we have good news in Georgia, we are optimistic about Usicon and Miliu. We will win in Pennsylvania. “I am optimistic about the result and I want to congratulate you all,” said Biden.

After the press statement made by the Democratic candidate, Joe Biden, came the reaction of President Donald Trump. Trump has preferred to make his first reaction after voting in the US via a Twitter post.

“I will make a press statement tonight. “A great victory,” Trump wrote on Twitter.

US President Donald Trump through a later post on Twitter wrote that there are irregularities in the elections.

Through a post on the social network Twitter, he has claimed great victory, while adding that some people wanted to vote after the allowed time of the elections.

“We are ahead, but they are trying to steal the election. We will never allow them to do that. “The votes cannot be submitted after the voting is closed,” he said.

But Twitter has decided to block Trump’s post, putting up a controversial tag about his content, and not allowing the president to post it on Facebook, or be shared by other people.

In a statement, Twitter said, “We posted a warning on a Twitter account from @realDonaldTrump about a potentially fraudulent election post. This action is in line with our Civic Integrity policy. ”

Twitter has consistently decided to block Trump posts, claiming they could spark unrest in the US, as they are untrue.