Një studente 22-vjeçare është goditur nga tre të rinj, e kjo vetëm për faktin sepse kishte veshur fund të shkurtër. Ngjarja ka ndodhur në qytetin francez të Strasburgut, ku studentja tregon se të rinjtë , pasi e ofènduan për fundin që kishte veshur e kanë goditur me grusht. Në videon e mëposhtme e reja shihet me sy të nxirë. Elizabeth shprehet se dëshmitarë për këtë janë disa qytetarë, të cilët e panë ngjarjen, por askush nuk ndërhyri.

Pas sulmit tre të rinjtë u larguan, ndërsa studentja 22-vjeçare njoftoi policinë. Sipas France Blue, kjo nuk është hera e parë që ndodhin ngjajre të tilla. Më herët një 18-vjeçar kishte goditur dy vajza, në një stacion tramvaji, vetëm se i kishte parë ato me një fund të shkurtër. Ai u arrestua rreth 20 minuta më vonë dhe është akuzuar për sulm.

Burimi: DailyMail

A 22-year-old student was hit by three young people, just because she was wearing a short skirt. The incident took place in the French city of Strasbourg, where the student says that the young people, after insulting her for the skirt she was wearing, punched her. In the video below the new one is seen with black eyes. Elizabeth says that witnesses for this are some citizens, who saw the event, but no one intervened.

After the attack the three young men fled, while the 22-year-old student notified police. According to France Blue, this is not the first time such incidents have occurred. Earlier an 18-year-old had hit two girls, at a tram station, only to have seen them with a short end. He was arrested about 20 minutes later and charged with assault.