Kur të kaplon etja, sytë të erren dhe nuk mendon dot për asgjë tjetër veçse momentin e shijimit të gllënkës së parë të ujit.

 

Uji luan një rol shumë të rëndësishëm në hdiratimin e organizmit dhe mungesa e tij shkakton shumë probleme.

Sasia e rekomanduar e ujit është të paktën 8 gota ujë në ditë.

Megjithatë sipas të dhënave të AgroWeb.org, nuk duhet tepruar nëse organizmi ndihet i tejngopur me ujë.

Përse Nuk Duhet Të Pini Ujë Duke Ndenjur Në Këmbë
Idea është se uji është i padëmshëm ndaj mund ta pish duke u ulur ose duke ndenjur në këmbë pa u ndier keq.

E verteta qëndron krejt ndryshe.

Ekspertët thonë se ujin nuk duhet ta pini ndërsa jeni në këmbë. Kjo sepse nuk do të merrni ushqyesit e nevojshëm madje mund të kthehet në armikun tuaj.

Sipas tyre, trupi i njeriut është projektuar në një mënyrë të atillë që qëndrimi ulur mund të ofrojë disa përfitime të rëndësishme shëndetësore.

Kur e pini ujin duke qëndruar në këmbë, ai shkon direkt në stomak me shpejtësi duke ju rënduar.

Kështu mund t’ju krijojë probleme me tretjen.

Po ashtu sipas studimeve kjo mënyrë e të pirit ujë shkakton problem me artritin, për shkak se uji nuk shpërndahet si duhet por grumbullohet në kocka.

Uji Duhet Pirë Në Pozicionin e Duhur
Rreth 70% e përmbajtjes së organizmit është ujë dhe trupi humbet shumë prej tij çdo ditë. Përveç sasisë, ekspertët thonë se njerëzit duhet të kujdesen edhe për pirjen e tij në mënyrën e duhur.

Kur pini ujë duke qëndruar në këmbë, uji thjesht derdhet me furi në të gjithë sistemin tretës por nuk arrin në organe.

Kësisoj, uji nuk arrin të pastrojë organizmin nga toksinat e depozituara në veshka dhe tëmth.

Kur pini ujë në këmbë, etja nuk mund të shuhet. Në këtë mënyrë, nivelet e oksigjenit në organe pësojnë një luhatje.

Kjo mënyrë e pirjes së ujit rrezikon edhe kockat dhe indet dhe i dobëson ato.

Prandaj herën tjetër që ju pihet ujë, uluni siç duhet dhe lëreni atë të kryejë punën e tij në organizëm pa u nxituar./AgroWeb.org

When you are thirsty, your eyes darken and you can think of nothing but the moment of enjoying the first sip of water.

Water plays a very important role in hydrating the body and its lack causes many problems.

The recommended amount of water is at least 8 glasses of water per day.

However according to data from AgroWeb.org, it should not be overdone if the body feels oversaturated with water.

Why You Should Not Drink Water While Standing
The idea is that water is harmless so you can drink it while sitting or standing without feeling bad.

The truth is quite different.

Experts say you should not drink water while standing. This is because you will not get the necessary nutrients you may even turn into your enemy.

According to them, the human body is designed in such a way that sitting posture can offer some important health benefits.

When you drink water while standing, it goes straight to your stomach rapidly aggravating you.

This can cause digestive problems.

Also according to studies, this way of drinking water causes a problem with arthritis, because water is not distributed properly but accumulates in the bones.

Water Must Drink In Proper Position
About 70% of the body’s content is water and the body loses a lot of it every day. In addition to the amount, experts say people should also take care of drinking it properly.

When you drink water while standing, the water simply flows furiously throughout the digestive system but does not reach the organs.

Thus, water fails to cleanse the body of toxins deposited in the kidneys and bile.

When you drink water on your feet, the thirst can not be quenched. In this way, the oxygen levels in the organs fluctuate.

This way of drinking water also endangers bones and tissues and weakens them.

So the next time you drink water, sit down properly and let it do its job in the body without rushing.