NEOM do të jetë emri që do ti vendoset qytetit ndërkufitar të propozuar në Provincën Tabuk të Arabisë Saudite veriperëndimore. Ideja ka qenë e princit të kurorës së Arabisë Saudite, Mohammed Bin Salman i cili ka deklaruar se ndërtimi i qytetit të ri do të jetë një projekt 400 miliardë dollarësh.

Projekti në fjalë do të jetë një ndër më i avancuari në botë, teksa do të ngrihet nga hiçi. Salman, i cili shërben gjithashtu si Kryetar i Këshillit për Çështjet Ekonomike dhe të Zhvillimit, Këshillit të Çështjeve Politike dhe të Sigurisë dhe Ministrit të Mbrojtjes ka njoftuar se në qytetin e ri do të jetë e përfshirë edhe teknologjia moderne, ndërsa tha se qyteti i ri do jetë një destinacion i ri turistik në Arabinë Saudite.

Neom është pranë detit të Kuq, në ngushticën e Tiran, në kufi me Egjiptin, Izraelin e Jordaninë dhe pritet të kompletohet në 2025. Mësohet se vendi do të jetë një Zonë Speciale Ekonomike, ku do të ketë variacione të ligjeve dhe politikave përfshihen investimet, mënyra e taksimit, tipi i doganave dhe rregullatorët e tregut të punës, të cilat do të përpiqen të inkurajojnë bizneset që do të hapen në vendin e ri.

Kjo iniciativë vjen në kuadër të planit vizionar të vendit “Vision 2030”, ku kërkohet reduktimi varësisë nga karburantet fosile, diversifikmi i ekonomisë dhe zhvillimi i sektorëve të shërbimit publik. Bëhet me dije se Neom do të jetë një qytet masiv, më shumë se 10,000 milje katrorë, rreth 30 herë më i madh se New York City e pak më i vogël se shteti Massachusetts.

Burimi: express.co.uk/joq.al

NEOM will be the name to be given to the proposed cross-border city in the Tabuk Province of northwestern Saudi Arabia. The idea came from Saudi Arabia’s Crown Prince Mohammed Bin Salman, who said the construction of the new city would be a $ 400 billion project.

The project in question will be one of the most advanced in the world, as it will rise from nothing. Salman, who also serves as chairman of the Economic and Development Council, the Political and Security Council and the defense minister, announced that the new city will include modern technology, and said that the new city will be a new tourist destination in Saudi Arabia.

Neom is near the Red Sea, in the Tirana Strait, bordering Egypt, Israel and Jordan and is expected to be completed in 2025. It is learned that the country will be a Special Economic Zone, where there will be variations of laws and policies including investments, the manner of taxation, the type of customs and labor market regulators, which will try to encourage businesses to open in the new country.

This initiative is part of the vision plan of the country “Vision 2030”, which requires reduction of dependence on fossil fuels, diversification of the economy and development of public service sectors. It is reported that Neom will be a massive city, more than 10,000 square miles, about 30 times larger than New York City and slightly smaller than the state of Massachusetts.

Source: express.co.uk/joq.al