Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu u shpreh sonte se ata persona që do të vaksinohen kundër Covid-19, do të marrin një dokument të lëshuar nga portali qeveritar e-Albania, që do të mund të shërbejë si një “pasaportë udhëtimi” jashtë vendit.

“Ne kemi planifikuar dhe e kemi gati që nëpërmjet e-Albania të merret formati i vaksinimit. Pra që ke kryer vaksinimin në dozën e parë. Do të merret nëpërmjet një kodi të skanuar nëpërmjet e-Albania” tha ajo në Opinion.

The Minister of Health Ogerta Manastirliu said tonight that those persons who will be vaccinated against Covid-19, will receive a document issued by the government portal e-Albania, which could serve as a “travel passport” abroad.

“We have planned and are ready to receive the vaccination format through e-Albania. So that you performed the vaccination in the first dose. It will be obtained through a code scanned through e-Albania “, she said in Opinion.