Mbremjen e sotme, Kryeministri Edi Rama përmes një video-mesazhi iu drejtua qytetarëve shqiptarë, duke folur në lidhje me një mbyllje të dytë. Ky i fundit i kërkoi të gjithëve të kontribuojnë që një gjë e tillë të mos ndodhë, por nuk e përjashtoi një mundësi të tillë.

Më konkretisht, ky i fundit tha:

“Kontribuoni që të shmangim një mbyllje tjetër në çdo mënyrë, dhe mos dyshoni në asnjë statistikë të qeverisë dhe as mos bini pre e frikës nga ata që ju duan mish për topin e luftës për pushtet e plaçkë. Edhe Shqipëria do e kalojë pjesën më të madhe të keqe, por që do ta heqim deri në fund me forcën e karakterit tone.”

Tonight, Prime Minister Edi Rama addressed the Albanian citizens through a video message, talking about a second closure. The latter asked everyone to contribute so that such a thing does not happen, but did not rule out such a possibility.

More specifically, the latter said:

“Contribute to avoid another closure in any way, and do not doubt any government statistics, nor fall prey to the fear of those who want meat for the ball of power and plunder. Albania will also go through most of the bad, but we will remove it to the end with the strength of our character. “