Gazetarja Rudina Demneri, e njohur si Paloma, ka rrëfyer disa nga momentet më të veçanta të karrierës së saj, dhe ku ka veçuar rastin kur i kërkoi ish-kryeministrit të vendit, Fatos Nanos të kryenin marrëdhënie seksuale bashkë.

E ftuar në Wake Up, gazetarja u shpreh se ia bëri pyetjen Nanos në sy të bashkëshortes së tij Xhoana Nano dhe në atë momenti “mendoi se i erdhi fundi e priste ndonjë shuplakë nga çifti”.

Paloma tha se pyetja ishte e stisur dhe nuk kishte ndërmend të bënte seks me Fatos Nanon, por vetëm të dilte për takim me të për të kuptuar nëse pinte shumë alkool apo jo.

“Unë për shembull i thashë Fatos Nanos, a do bëjmë seks bashkë? Ndërkohë që kishte bashkëshorten aty. Dhe nuk e di, për një moment mendova se aty erdhi fundi, do kisha ngrënë ndonjë shuplakë ose nga ai ose nga ajo.

E kisha të stisur pyetjen, sigurisht, jo se doja të shkoja vërtetë me të. Doja ta ftoja në një takim pijesh, sepse thuhej se Fatos Nano pinte shume alkool dhe ne donim të dinim nëse është e vërtetë kjo ose jo. Dhe unë fillova ta ngacmoja,”– tregoi gazetarja.

Pra nuk është se kishe kuriozitet personal të beje seks me të, po ku doje të dilje?

Sepse doja ta ftoja në një takim pijesh se thuhej që zoti Nano konsumonte shumë alkool dhe ne donim të dinim nëse është e vërtetë kjo dhe fillova ta ngacmoja.

Se zakonisht seksin e paraprin gjithmonë një gotë më shumë!


Ekzakt !

Përgjigja e ish-kryeministrit cila ishte që do donte të bënte ashtu me ty?

Me libër shpije jam zënë! Ishte shaka se unë isha shumë e vogël. Ato batutat që bënim ne me Nanon ishin…

Mendova se tu përgjigje që ta dinim edhe ne?!

E kemi të regjistruar dhe në arkivë, ka qenë tek ambientet e Top-Channel te bari poshtë kur po dilte me bashkëshorten. Doli nga Fiks-Fare dhe unë i thash “o shpirt kur do bëjmë seks bashkë?!”. Një gjë e tillë ka qenë, por ka qenë shumë humoristike.

Journalist Rudina Demneri, known as Paloma, has recounted some of the most special moments of her career, and where she singled out the case when she asked the former Prime Minister, Fatos Nano, to have sex together.

Invited to Wake Up, the journalist said that she asked Nano the question in front of his wife Joanna Nano and at that moment “she thought that the end had come and she was expecting a slap from the couple”.

Paloma said the question was shaky and he did not intend to have sex with Fatos Nano but just go out on a date with him to find out if he drank too much alcohol or not.

“For example, I said to Fatos Nano, will we have sex together? While he had his wife there. And I do not know, for a moment I thought that was the end, I would have eaten a buffet from him or her.

I had the question stuck, of course, not that I really wanted to go with it. I wanted to invite him to a drinks meeting because it was said that Fatos Nano drank a lot of alcohol and we wanted to know if this is true or not. And I started harassing him, “the journalist said.

So it’s not that you had a personal curiosity to have sex with him, but where did you want to go out?

Because I wanted to invite him to a drink meeting because it was said that Mr. Nano consumed a lot of alcohol and we wanted to know if this was true and I started teasing him.

That usually sex is always preceded by one more glass!

Exactly!

What was the former prime minister’s response that he would like to do to you?

I’m busy with the lead book! It was a joke that I was too small. Those jokes that Nano and I made were…

I thought your answer so we would know ?!

We have it registered and in the archive, it was at the premises of Top-Channel at the bar downstairs when he was going out with his wife. He came out of Fiks-Fare and I said “oh soul when are we going to have sex together ?!”. Such a thing has been, but it has been very humorous.