Kryeministri Edi Rama e ka përjashtuar mundësinë e një koalicioni me LSI-në, por tha se në politikë vlen shprehja “kurrë mos thuaj kurrë”. Ai tha se kjo forcë politike po degradon, ndërsa puna e PS është e mjaftueshme per një aleancë me popullin.

“Në politikë është shprehja “kurrë mos thuaj kurrë”, por nuk shoh asnjë perspektivë për rikthim në një koalicion me partinë e Presidentit.

Sepse konteksti i sotëm, degradimi i vazhdueshëm i asaj force politike dhe detyrimet tona programore, ashtu sikundër edhe bindja jonë se është e mjaftueshme të flasë puna dhe falë punës një aleancë me popullin na e bëjnë pa interes këtë temë diskutimi.

Nuk kemi asnjë arsye që të mendojmë në këtë drejtim. E përjashtoj”, tha Rama.

Prime Minister Edi Rama has ruled out the possibility of a coalition with the SMI, but said the phrase “never say never” applies in politics. He said that this political force is degrading, while the work of the SP is enough for an alliance with the people.

In politics it is the phrase “never say never”, but I see no prospect of returning to a coalition with the President’s party.

Because today’s context, the constant degradation of that political force and our program obligations, as well as our conviction that it is enough to talk about work and thanks to work an alliance with the people make this topic of interest uninteresting.

We have no reason to think in this regard. I rule it out, “Rama said.