Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar ditën e sotme në vizitë në bizneset, ku sipas tij tashmë janë çliruar nga tatim fitimi, TVSH-ja dhe vizitat e inspektorëve.

Sipas Ramës tashmë do të bëhet vetëm mbikqyrje kundër punës së zezë dhe se Shqipëria si në asnjë vend tjetër do të jetë pa taksa për biznesin e vogël deri në 2029.

Ndërkohë nga Vlora Rama njoftoi se sot do të dalë vendimi për hapjen e lokaleve edhe brenda.

“I thërrisni pak mendjen, dhe i rrisni pak rrogën. Shqipëria si asnjë vend tjetër pa taksa për biznesin e vogël deri në 2029. Sot do të dalë njoftimi i ministrisë së Shëndetësisë për hapjen brenda të lokaleve. Se është problem tani që fillon koha më e ftohtë. Por duke respektuar masat, mos e merreni me shaka Covid-in. Larg qoftë për secilin. Të jeni mirë dhe shëndet. Puna mbarë”. tha Rama.

 

 

Prime Minister Edi Rama has paid a visit to businesses today, where according to him they have already been exempted from profit tax, VAT and inspectors’ visits.

According to Rama, only surveillance will be done against undeclared work and that Albania, like no other country, will be tax-free for small business until 2029.

Meanwhile, from Vlora Rama announced that today the decision will be made to open the premises inside.

“You call his mind a little, and you increase his salary a little. Albania like no other country without taxes for small business until 2029. Today will be announced the Ministry of Health for the opening of the premises. That is the problem now that the colder weather begins. But while respecting the measures, do not joke about Covid. Far be it from anyone. Be well and healthy. Good job. said Rama.