Albiona Manço, është vajza e dy emigrantëve shqiptarë e cila doli e para (dhe më e mira) në Departamentin e Shkencave Kompjuterike të Universitetit të Athinës madje pa bërë asnjë kurs privat, por vetëm me përpjekjen dhe mbështetjen e mësuesve të saj në shkollën publike. Ajo nuk ka ndjekur aspak traditën e njohur të sistemit grek me kurset private që janë pjesë e pandarë e shkollimit të të gjithë fëmijëve.

Albiona u shpreh:

Nuk pranova kurrë të shkoj në kurse private pas shkollës. E njoh mirë veten time, e di sa kohë më duhet të përvetësoj një lëndë, koha dhe mundimi që duhet të investoj, kurset private thjesht do më privonin nga aktivitetet e tjera jashtëshkollore, që për mua janë po ashtu të rëndësishme.
Mësuesit dhe drejtori i Liceut flasin me fjalët më të mira për 18-vjeçaren shqiptare që theu rekord në historinë e shkollave greke. Albiona është fëmijë i vetëm dhe prindërit e lindën në Greqi.

Burimi: Diaforetiko.gr|Përktheu dhe Përshtati: JOQ Albania

Albiona Manço, is the daughter of two Albanian immigrants who came out first (and best) in the Department of Computer Science of the University of Athens without even taking any private courses, but only with the effort and support of her teachers in the public school. It has not followed at all the well-known tradition of the Greek system with private courses that are an integral part of the education of all children.

Albiona said:

I never agreed to take private courses after school. I know myself well, I know how much time I have to acquire a subject, the time and effort I have to invest, private courses would simply deprive me of other extracurricular activities, which are also important to me.
The teachers and the director of the Lyceum speak with the best words for the 18-year-old Albanian who broke a record in the history of Greek schools. Albiona is an only child and her parents gave birth to her in Greece.