Ligjvënësit e Shqipërisë u mblodhën sot për të votuar ministrat e rinj të emëruar nga Edi Rama dhe dekretuar nga Presidenti Ilir Meta.

Seanca u zhvillua në kushtet e diktuara nga koronavirusi, por zbatimi i masave nuk ishte i tillë.

Kjo ishte seanca e parë për këtë vit, e jashtëzakonshme, pasi normalisht punimet ishin parashikuar që të fillonin në 18 Janar.

Por edhe pse kishin vetëm pak ditë që nuk ishin takuar, pushimet dhe festat duket se kishin shtuar mallin te deputetët shqiptarë nga të dy krahët, të cilët në momente të caktuara “harruan” koronavirusin duke u përqafuar.

Shumica prej tyre mbanin maskë, por kishte edhe rebelë që e injoruan, ndërsa distanca po ashtu linte për të dëshiruar nga ligjvënësit. Abcnews

Albanian lawmakers gathered today to vote on the new ministers appointed by Edi Rama and decreed by President Ilir Meta.

The hearing took place under conditions dictated by the coronavirus, but the implementation of the measures was not such.

This was the first session for this year, extraordinary, as normally the works were scheduled to start on January 18th.

But even though they had only a few days to meet, the holidays and celebrations seem to have added to the Albanian MPs from both sides, who at certain moments “forgot” the coronavirus by embracing.

Most of them wore masks, but there were also rebels who ignored it, while the distance also left much to be desired by lawmakers. ABCNEWS