Disa video të bëra publike në rrjetin social “Tik-Tok” ku pretendohet se vaksina Pfizer ose Moderna shkakton rritje të gjinjëve ka shkaktuar shqetësim tek gratë.

Në një artikull nga prestigjozja “New York Times”, ekspertët thonë se në këto raste kemi të bëjmë me zmadhim të nyjeve limfatike. Në rastet e tjera, ato mund të jenë shenjë e hershme e kancerit, por në rastin e kryerjes së vaksinës, ka një tjetër shpjegim që fatmirësisht nuk ka lidhje me kancerin.

Disa video të bëra publike në rrjetin social “Tik-Tok” ku pretendohet se vaksina Pfizer ose Moderna shkakton rritje të gjinjëve ka shkaktuar shqetësim tek gratë.

Në një artikull nga prestigjozja “New York Times”, ekspertët thonë se në këto raste kemi të bëjmë me zmadhim të nyjeve limfatike. Në rastet e tjera, ato mund të jenë shenjë e hershme e kancerit, por në rastin e kryerjes së vaksinës, ka një tjetër shpjegim që fatmirësisht nuk ka lidhje me kancerin.

Some videos made public on the social network “Tik-Tok” where it is claimed that the Pfizer or Moderna vaccine causes breast enlargement has caused concern in women.

In an article from the prestigious “New York Times”, experts say that in these cases we are dealing with lymph node enlargement. In other cases, they may be an early sign of cancer, but in the case of vaccination, there is another explanation that thankfully has nothing to do with cancer.

Some videos made public on the social network “Tik-Tok” where it is claimed that the Pfizer or Moderna vaccine causes breast enlargement has caused concern in women.

In an article from the prestigious “New York Times”, experts say that in these cases we are dealing with lymph node enlargement. In other cases, they may be an early sign of cancer, but in the case of vaccination, there is another explanation that thankfully has nothing to do with cancer.