Fotografia e një infermiereje që shërbente në spital vetëm me të brendshme u bë virale në të gjithë mediat sociale në mbarë botën. Infermierja ruse, pas këtij veprimi, u pezullua nga puna dhe ndaj saj u morën masa disiplinore, për shkelje etike.

Mirëpo, pas fotos së bërë virale, ajo ka marrë një mbështetje të gjerë dhe kërkohet që ndaj 23-vjeçares Nadia të hiqen masat disiplinore. Mjekët pohuan se kishte mungesë të veshjeve të sigurta për mbrojtjen kundër koronavirusit në Spitalin Rajonal Klinik Tula.

Së fundmi në një tjetër zhvillim të lidhur me çështjen, drejtoresha e kompanisë së veshjeve të brendshme ‘Miss X’, Anastasia Yakusheva e kërkon infermieren si modele për veshjet e saj.

“Ne duam që infermierja nga Tula të bëhet modele e veshjeve tona të brendshme. Jemi gati t’i dërgojmë kompletin e fundit të produkteve tona dhe në të ardhmen dëshirojmë të bëjmë një kontratë vjetore me të”, u shpreh ajo, sipas Daily Mail. Kjo ishte diçka e papritur për infermieren që mori vëmendjen e gjithë botës në jë kohë kaq të shkurtër. Nuk dihet nëse 23-vjeçarja do pranojë propzimin e prezantimit të veshjeve të brendshme.

The photo of a nurse serving in the hospital only with underwear went viral on all social media around the world. The Russian nurse, after this action, was suspended from work and disciplinary measures were taken against her for ethical violations.

However, after the viral photo, she has received wide support and it is requested that disciplinary measures be removed against 23-year-old Nadia. Doctors claimed there was a lack of safe clothing for coronavirus protection at Tula Regional Clinical Hospital.

Recently, in another development related to the issue, the director of the lingerie company ‘Miss X’, Anastasia Yakusheva, is looking for a nurse as a model for her clothes.

“We want the nurse from Tula to become a model of our underwear. We are ready to send the last set of our products and in the future we want to make an annual contract with it “, she said, according to the Daily Mail. This was something unexpected for the nurse who got the attention of the whole world in such a short time. It is unknown at this time what he will do after leaving the post.