Avokati Spartak Ngjela njihet për shijet e holla që ka me femrat, duke përmendur këtu edhe Arnida Çapin, ish-asistenten e tij. Këtë radhë Taku i ka lënë jashtë loje bjondet dhe është fiksuar me brunet.

Duke i shprehur pëlqimin e tij publikisht moderatores Bora Zemani, ai i ka komentuar “një roman me komplimtente” , nën një nga fotot që ajo ka publikuar në Facebook. “Bora, me lejoni t’ju komplimentoj për performancën tuaj me klas artistik… që është një harmoni e plotë midis intelektit të lartë, elokuencës së zgjedhur dhe bukurisë fizike. Sukses të përsëritur të kesh gjithmonë…”, shkruan ai

Lawyer Spartak Ngjela is known for his fine tastes with women, mentioning here also Arnida Çapi, his former assistant. This time Taku has left the blondes out of the game and is obsessed with brunettes.

Expressing his public consent to moderator Bora Zemani, he commented on “a complimentary novel”, under one of the photos she posted on Facebook. “Bora, let me compliment you on your performance with artistic class… which is a complete harmony between high intellect, chosen eloquence and physical beauty. “To always have repeated success…”, he writes