Me siguri që të gjithëve ju kujtohet djali i cili bëri mijëra operacione për t’u dukur si kukulla Ken…

Ky post bën fjalë për Rodrigo Alves, personin e fiksuar me kukullën mashkull të firmës Barbie, i cili bëri operacione disa herë në çdo pjesë të trupit që t’i ngjasonte sa më shumë.

Por diçka e pabesueshme ka ndodhur me transformimin e “Ken-it njerëzor”! Ai papritmas ka vendosur të kthehet në grua duke braktisur “Ken-in” dhe duke u shndërruar në “Barbie”.

E përditshmja britanike The Mirror raporton se atij iu deshën 75 operacione plastike të tjera që të dukej si Barbie. Rodrigo nuk ka ndërruar vetëm gjini por edhe emër, sot njihet si Jessica Alves.

Surely you all remember the boy who did thousands of surgeries to look like Ken dolls …

This post is about Rodrigo Alves, the person obsessed with the male doll of the firm firm Barbie, who performed surgeries several times on each part of the body to resemble him as much as possible.

But something incredible happened with the transformation of “Human Ken”! He suddenly decided to turn into a woman by abandoning “Ken” and becoming “Barbie”.

The British daily The Mirror reports that he needed 75 more plastic surgeries to look like Barbie. Rodrigo has not only changed gender but also name, today known as Jessica Alves.