Ambasadorja e SHBA-ve në Shqipëri Yuri Kim ka kaluar një fundjavë ndryshe, teksa është shfaqur duke mbledhur ullinj në një familje shqiptare.

Kim shkruan se me të zotët e shtëpisë rrugës për te fabrika e vajit folën për kafen, rakinë, shpresat dhe përpjekjet e SHBA për të mbështetur drejtësinë dhe reformat e tjera për një jetë të mirë jo vetëm për ata që drejtojnë vendin. Ajo përmend edhe traditën e shqiptarëve që nuk shkojnë kurrë në shtëpinë e tjetrit me duar bosh, ndaj dërgoi si dhuratë një shishe verë të sjellë nga Amerika.

“E mbani mend postimin e javës së kaluar të familjes duke korrur ullinj? Mirë, bir Xhuljo Hidri panë postimin dhe më ftuan mua, Elsa Hastad & Kristoffer përsëri për një vizitë siç duhet tek ta. Ne shkuam sot dhe u pamë sa e vështirë është në të vërtetë të mbledhësh ullinj. Ne gjithashtu vizituam fabrikën në fshat, ku njerëzit marrin çantat e tyre me ullinj për t’u shtypur në vaj.

Gjatë rrugës, ne biseduam për kafe dhe raki për shpresat, si dhe shqetësimet e njerëzve normalë shqiptarë, dhe si është jeta në fshatin e tyre. Unë shpjegova se çfarë po bëjnë SHBA për të mbështetur drejtësinë dhe reformat e tjera që janë të nevojshme për ta bërë jetën më të mirë për të gjithë shqiptarët, jo vetëm për ata që janë në krye.

Ne përfunduam me një shkëmbim shumë të ëmbël të dhuratave. E di që shqiptarët nuk shkojnë kurrë në shtëpinë e dikujt me duar bosh, kështu që unë kisha sjellë një shishe verë amerikane dhe disa maska ​​për familjen, ndërsa Xhuljani & prindërit e tij më dhanë bujarisht pak nga vaji i ullirit dhe raki. Faleminderit familjes Hidri për mikpritjen tuaj dhe për ndarjen e mendimeve tuaja. Shpresoj të shihemi së shpejti!”, shkruan Kim.

US Ambassador to Albania Yuri Kim spent a different weekend, appearing collecting olives in an Albanian family.

Kim writes that with the owners of the house on the way to the oil factory they talked about coffee, brandy, US hopes and efforts to support justice and other reforms for a better life not only for those who run the country. She also mentions the tradition of Albanians who never go to each other’s house empty-handed, so she sent as a gift a bottle of wine brought from America.

“Remember last week’s family post harvesting olives?” Okay, son Julio Hydri saw the post and invited me, Elsa Hastad & Kristoffer again for a proper visit to them. We went today and saw how difficult it really is to pick olives. We also visited the factory in the village, where people take their bags of olives to be pressed in oil.

Along the way, we talked about coffee and brandy about the hopes, as well as the concerns of normal Albanian people, and what life is like in their village. I explained what the US is doing to support justice and other reforms that are needed to make life better for all Albanians, not just those at the helm.

We ended up with a very sweet gift exchange. I know that Albanians never go to someone’s house empty-handed, so I had brought a bottle of American wine and some masks for the family, while Julian & his parents generously gave me some olive oil and brandy. Thank you Hidri family for your hospitality and for sharing your thoughts. “I hope to see you soon!”, Writes Kim