Gjeli i detit, mbeten ‘mbreti i tryezës’ për Vit të Ri.

PÜor këtë vit çmimi i tyre për kg ka pësuar rritje në krahasim me vitin e shkuar (se u rrit nafta, jo përgjë)!

Në prag të festave, gjeli i detit po shitet me 1 mijë lekë të reja nga 800 që ka qenë një vit më parë.

Shkak sipas fermerëve është bërë rritja e çmimit të mistrit, por edhe një sëmundje që ka reduktuar numrin e krerëve në dispozicion.

Me afrimin e festave pritet që edhe pika e posaçme e tregtimit të gjelave të hapet në ditët në vijim për të mësuar nëse çmimi do të jetë po i njëjti apo më i lartë.