???????!
Të gjithë qytetarët të cilët e gjejnë emrin në listën e mëposhtme, janë të lutur, të paraqiten pranë Drejtorisë Vendore të ASHK-së Elbasan (Ish Gjykata), për tërheqjen e  Lejeve të Legalizimit.