Piloti profesionist i garave Dario Costa nga Italia, shkroi një kapitull të ri në historinë e aviacionit duke fluturuar me një aeroplan përmes dy tuneleve rrugore në Autostradën Veriore Marmara të Turqisë.

Në gjysmë errësirë dhe i rrethuar nga harku i ngushtë i mureve prej betoni, Costa kreu një ngritje të ndërlikuar brenda tunelit të parë.

Piloti i guximshëm fluturoi me më pak se një metër mbi tokë duke përshkruar 2.26 km.