ITALI- Të gjithë të porsalindurit në Itali do të kenë mbiemrin e të dy prindërve ose, në rast marrëveshjeje, vetëm atë të njërit prej tyre. Ruetir shkruan se rregulli i ardhur nga vendimi me të cilin Gjykata Kushtetuese shpalli të paligjshme caktimin automatik të mbiemrit atëror, do të hyjë në fuqi nga e nesërmja e botimit të dënimit në Fletoren Zyrtare.

Vetë Këshilli e sqaron në arsyet e dënimit të depozituar sot. Gjyqtarët nënvizojnë se vetëm atribuimi automatik i mbiemrit atëror përkthehet në padukshmërinë e nënës dhe është shenjë e një pabarazie mes prindërve, e cila jehon dhe ngulitet në identitetin e fëmijës. E gjithë kjo përfshin shkeljen e parimeve kushtetuese dhe të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Në çdo rast, është “urgjente”, argumenton Gjykata, ndërhyrja e ligjvënësit si për të parandaluar atribuimin e mbiemrit të të dy prindërve për të përfshirë, në radhën e brezave, një mekanizëm shumëzues dhe për të mbrojtur interesin e fëmijës për të mos i vendosur mbiemër të ndryshëm nga ai i vëllezërve dhe motrave.

Në këtë pikë të fundit, fjalia tregon një zgjidhje të mundshme, domethënë që zgjedhja e mbiemrit që i atribuohet fëmijës së parë është e detyrueshme për fëmijët e mëpasshëm të të njëjtit çift.