Apeli i Gjykatës së Tiranës e ka kthyer sërish për gjykim çështjen për vulën dhe siglën e PD-së ditën e sotme.

Kështu, është pranuar ankimimi i Alibeajt për ta kthyer çështjen me një trupë tjetër gjykuese.

Çështja i është kthyer gjykatës së shkallës së parë për gjykim.