Këto janë interesat e Bankës së Shqipërisë (Përditësimi i fundit)